Search App Store

Book
Business
Catalogs
Education
Entertainment
Finance
Food & Drink
Games
Health & Fitness
Lifestyle
Medical
Music
Navigation
News
Photo & Video
Productivity
Reference
Social Networking
Sports
Travel
Utilities
Weather

(iPhone, iPad,
iPod touch,
iPad Mini,
iOS, iPad Air)Coc Kien Troi
by James Nguyen


Cóc kiện trời là một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Chuyện giải thích một hiện tượng thiên nhiên là sau khi cóc nghiến răng thì trời mưa. Truyện đề cao sự đoàn kết, chính nghĩa. Truyện cũng khuyên người ta nên bảo vệ cóc là loài động vật tuy xấu xí nhưng có ích.
Con cóc là cậu ông trời,
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.

Download link

http://itunes.apple.com/app/coc-kien-troi/id537751872?uo=5&at=10ldfa&ct=stwb
Coc Kien Troi by James Nguyen on the App Store (iPhone, iPad, iPod touch, iPad Mini, iOS, iPad Air)